Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2554/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xuất xứ lô hàng cao su xuất khẩu

Số hiệu: 2554/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 13/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2554/TCHQ-GSQL
V/v: xuất xứ lô hàng cao su xuất khẩu  

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:          

- Cục Hải quan Tây Ninh             
- Công ty TNHH SX XNK Vương Đạt

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 27/06/VB của Công ty TNHH SX XNK Vương Đạt đề nghị xem xét giải quyết việc thanh khoản hồ sơ đối với 02 lô hàng cao su xuất khẩu thuộc tờ khai số 44/NK/NSK/HQXM ngày 28/6/2005 và số 45/NK/NSK/HQXM ngày 29/6/2005. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn trên, việc Công ty nhập khẩu cao su nguyên liệu từ Cămpuchia để sản xuất bằng cách pha trộn theo tỷ lệ 99,6% cao su nguyên liệu và 0,04% acid thành cao su hỗn hợp xuất khẩu sang Trung Quốc thì không làm thay đổi xuất xứ của lô hàng vì cao su hỗn hợp vẫn giữ đặc trưng cơ bản như một nguyên liệu cao su thô. Việc phối trộn acid chỉ là thao tác chế biến đơn giản, không được coi là gia công chế biến đủ để làm thay đổi xuất xứ hàng hóa.

Do vậy, căn cứ quy định tại điểm 2 Phụ lục quy định xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan thì mặt hàng cao su nguyên liệu do Cămpuchia sản xuất, sau khi đã được pha trộn tại Việt Nam, vẫn được coi là có xuất xứ Cămpuchia.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Tây Ninh và Công ty được biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2554/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xuất xứ lô hàng cao su xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.386

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209