Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2547/VPCP-QHQT về gói cam kết dịch vụ thứ 8 và Kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2547/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 13/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2547/VPCP-QHQT
V/v Gói cam kết dịch vụ thứ 8 và Kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Quốc tế.

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2169/BKHĐT-KTDV ngày 03 tháng 4 năm 2012 về xây dựng Kế hoạch hành động và các đánh giá liên quan đến những khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu của Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ vào năm 2015 và công văn số 2170/BKHĐT-KTDV ngày 03 tháng 4 năm 2012 về xây dựng bản chào và giải pháp để hoàn thành Gói cam kết dịch vụ thứ 8 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, cơ quan có tên nêu trên khẩn trương nghiên cứu, rà soát và có ý kiến trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản trước ngày 17 tháng 4 năm 2012 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 02 tháng 5 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b). 34

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2547/VPCP-QHQT về gói cam kết dịch vụ thứ 8 và Kế hoạch hành động thực hiện Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.092

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84