Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2495/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2495/TCT-ĐTNN
v/v: thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Công ty liên doanh TNHH Kai Nan

Trả lời công văn số 18CV-KN ngày 5/7/2005 của Công ty liên doanh TNHH Kai Nan về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu thanh toán bằng cách bù trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Lụât thuế GTGT, thì: hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện quy định trong đó phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty liên doanh TNHH Kai Nan có ký hợp đồng gia công xuất khẩu với bên nước ngoài, trong hợp đồng có quy định việc thanh toán được bù trừ giữa tiền gia công, nguyên vật liệu Công ty mua vào và thành phẩm xuất khẩu bán ra vào cuối năm số thừa thiếu còn lại sẽ gia công thanh toán bằng tiền qua Ngân hàng, nếu có đủ hồ sơ xuất khẩu hàng hóa gia công và thanh toán theo quy định nêu trên thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% và được khấu trừ, hoàn lại thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2495/TCT-ĐTNN ngày 27/07/2005 về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu thanh toán bằng cách bù trừ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.951

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!