Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2468/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 11/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 2468/TCHQ-TXNK
V/v công dụng của mẫu hàng tại thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 3748/TB-PTPLHCM-13

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam.
(Địa chỉ: Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 3748/TB-PTPLHCM-13 ngày 25/11/2013 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại tp. Hồ Chí Minh) đối với mẫu hàng có tên khai báo “Hương liệu mùi dâu (860000 TBD0594) chế biến sữa – 25kg/can – hàng mới 100%)” thuộc tờ khai hải quan số 3120/NKD05 ngày 04/11/2013 do Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Quản lý ngoài KCN Bình Dương (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Để có cơ sở xem xét việc phân loại đối với mẫu hàng, đề nghị quý Công ty khẳng định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về công dụng, quy trình sử dụng và hàm lượng sử dụng của mẫu hàng.

Công văn trả lời xin gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 14/3/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2468/TCHQ-TXNK ngày 11/03/2014 công dụng của mẫu hàng tại thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 3748/TB-PTPLHCM-13 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.246

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198