Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2406/BVTV-KD kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với pallet gỗ công nghiệp 2015

Số hiệu: 2406/BVTV-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 02/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2406/BVTV-KD
V/v kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với pallet gỗ công nghiệp.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhn được công văn số L-Draco-CBD-15-617, ngày 27/11/2015 của Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long về việc nhập khẩu pallet gỗ công nghiệp. Sau khi xem xét, Cục BVTV có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện KDTV của Việt Nam thì gỗ dán (plywood) và các sản phẩm làm từ gỗ dán không phải là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Do vậy, pallet làm từ gỗ dán (Plywood pallets) không phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu.

Vậy, Cục BVTV thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý về hải quan;
- Các Chi cục KDTV vùng (thực hiện);
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2406/BVTV-KD ngày 02/12/2015 về kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với pallet gỗ công nghiệp do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!