Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 240/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 240/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai
(Đ/C: Lô 2, Phạm Văn Đồng, Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

 

Trả lời công văn số 14/DQCL-DA ngày 25/3/2013 của Công ty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai về việc gia công khoáng sản với đối tác nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc gia công chế biến sâu titan (sản phẩm Pigment) đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

- Trường hợp Bộ Công Thương cho phép thực hiện hợp đồng gia công sản phẩm Pigment với đối tác nước ngoài thì thực hiện như sau:

+ Nếu áp dụng thủ tục hải quan truyền thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính;

+ Nếu áp dụng thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 240/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70