Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 238/GSQL-GQ1 vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 238/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thực hiện TTLT số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4108/HQHCM ngày 12/12/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về một số nội dung vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1266/TCHQ-GSQL ngày 13/3/2013 hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

2. Về nội dung vướng mắc liên quan đến trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu mới chưa có trong danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn cụ thể.

3. Về nội dung vướng mắc liên quan đến thẩm quyền tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhậu khẩu phế liệu, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT; điểm c khoản 3 Điều 34 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008); điểm c khoản 4 Điều 28, điểm b khoản 2, điểm b khoản 6 Điều 16 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009); khoản 7 Điều 21, Điều 43 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ và hồ sơ vụ việc cụ thể để thực hiện.

4. Về nội dung liên quan đến hồ sơ đối với phế liệu nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT.

5. Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT thì “thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu thực hiện tại hải quan cửa khẩu”. Do vậy, hàng hóa nhập khẩu là phế liệu thì không được thực hiện thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu. Thủ tục chuyển cảng mặt hàng phế liệu đến cảng đích là ICD Phước Long thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6966/TCHQ-GSQL ngày 11/12/2012 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 238/GSQL-GQ1 vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.597
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192