Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 2333/UBND-KT 2020 tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Số hiệu: 2333/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2333/UBND-KT
V/v tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm CNHH Hà Nội năm 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài chính;
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 2252/TTr-SCT ngày 29/5/2020 của Sở Công Thương về việc tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2020 (bản chụp gửi kèm).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đề xuất Sở Công Thương về việc tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2020 (có các hoạt động chính: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, doanh nghiệp hỗ trợ Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước; giao thương kết nối cung cầu với các nhà nhập khẩu nước ngoài; Tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư), thời gian diễn ra 03 ngày. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020 đã giao Sở Công Thương tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2020 (gắn với tình hình dịch bệnh covid 19) đảm bảo thiết thực (tránh hình thức), hiệu quả, đúng quy định; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện theo quy định.

3. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố phối hợp Sở Công Thương trong hoạt động: Mời, đón tiếp các nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch tại Hội chợ; kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm tham gia trưng bày, quảng bá tại Hội chợ.

4. Giao Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, hướng dẫn Sở Công Thương quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (báo cáo);
- Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu;
- Các Sở: CT, YT, DL VH&TT, TT&TT;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CVP, PCVP V
.T Anh, KT, KTBT;
- Lưu: VT, KT
Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2333/UBND-KT về việc tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Hà Nội ngày 10/06/2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


448

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!