Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 228/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/GSQL-TH
V/v không được hưởng thuế suất ưu đãi ACFTA.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vận tải.
(Số 65, Phố Cảm Hội, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 290/CV-KHTT ngày 27/12/2012 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vận tải về việc không được hưởng thuế suất ưu đãi về xuất xứ hàng hóa quy định tại Hiệp định ACFTA, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại thời điểm đăng ký tờ khai số 6646/NK/KD ngày 8/10/2007, doanh nghiệp nộp C/O mẫu E phải chịu điều chỉnh của Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Tại thời điểm này chưa có quy định về việc chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty đặt ngoài khu vực thương mại tự do ACFTA (Hồng Kông không thuộc khu vực thương mại tự do này). Theo đó, C/O mẫu E của Công ty không được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế ACFTA.

2. Tại Khoản 3 Điều 110 Luật Quản lý, ngày 29/11/2006 quy định: "Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước". Theo đó, việc Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện ấn định thuế và truy thu thuế đối với tờ khai hải quan số 6646/NK/KD ngày 8/10/2007 là đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 228/GSQL-TH ngày 27/03/2013 không được hưởng thuế suất ưu đãi ACFTA do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.161

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!