Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 227/TTg-CN năm 2017 về đầu tư Dự án Khu cảng tổng hợp và trung tâm Logistics Cái Mép hạ và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa và thể thao tại khu đất Paradise, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 227/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 227/TTg-CN
V/v đầu tư Dự án Khu cảng tổng hợp và trung tâm Logistics Cái Mép hạ và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa và thể thao tại khu đất Paradise, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

Xét đề nghị của Công ty c phần xuất nhập khẩu tổng hp Hà Nội (Công văn số 1258/GELE-ITC ngày 28 tháng 10 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Công Thương (Công văn số 12295/BCT-XNK ngày 21 tháng 12 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10479/BKHĐT-ĐTNN ngày 20 tháng 12 năm 2016), Giao thông vận tải (Công văn số 14984/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 12 năm 2016) và Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 5092/BVHTTDL-KHTC ngày 12 tháng 12 năm 2016) về việc đầu tư Dự án Khu cảng tổng hp và Trung tâm Logistics Cái Mép hạ, huyện Tân Thành và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa và thể thao tại khu đt Paradise, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu tổng hợp Hà Nội-Tập đoàn GELEXIMCO làm việc với y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hp và Trung tâm logistics tại Cái Mép hạ và Dự án khu đô thị, du lịch, văn hóa và thể thao tại khu đất Paradise, thành phố Vũng Tàu, tnh Bà Rịa-Vũng Tàu phù hp với các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực liên quan đã được phê duyệt và theo các quy định có liên quan của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dng, Tài nguyên và Môi trường;
- y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.I, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (3b).
Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 227/TTg-CN năm 2017 về đầu tư Dự án Khu cảng tổng hợp và trung tâm Logistics Cái Mép hạ và Dự án Khu đô thị, du lịch, văn hóa và thể thao tại khu đất Paradise, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196