Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2267/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng mặt hàng phân bón nhập khẩu

Số hiệu: 2267/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2267/TCHQ-GSQL
V/v: kiểm tra chất lượng mặt hàng
phân bón nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 167/HQLC-NV ngày 19/5/2006 của Cục Hải quan Lào Cai về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với mặt hàng phân đạm SA nhập khẩu có thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng ban hành theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg hay không, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này) để hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

2. Trường hợp đối với lô hàng nhập khẩu hiện tại, nếu doanh nghiệp đã đăng ký và được Trung tâm kỹ thuật 1 thông báo lô hàng không thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thì tiến hành làm thủ tục hải quan như hàng hóa không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng. Những lô hàng cùng loại của các doanh nghiệp khác nhập khẩu trên địa bàn nếu phát sinh thì tạm thời giải quyết tương tự (không yêu cầu doanh nghiệp đăng ký kiểm tra chất lượng). Việc áp dụng hướng dẫn tạm thời này thực hiện từ nay đến khi có văn bản mới của Tổng cục Hải quan, nếu phát hiện sơ hở cần báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2267/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng mặt hàng phân bón nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211