Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2256/TTg-KTN về việc bổ sung danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm củaThủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 2256/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2256/TTg-KTN
V/v bổ sung danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (các công văn số 8994/BCT-CNNg ngày 20 tháng 9 năm 2012; số 11361/BCT-CNNg ngày 23 tháng 11 năm 2012) và ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan về kết quả thẩm tra sản phẩm cơ khí trọng điểm của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 04 loại sản phẩm cơ khí do Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt thiết bị bằng vốn tự có của Công ty, không sử dụng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam vào Phụ lục I, Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015, gồm:

a) Các loại bình, bồn chứa áp lực cao.

b) Các bồn chứa chất lỏng, khí hoặc hóa chất có kích thước lớn.

c) Các thiết bị dùng để thay đổi hoạt tính hóa học hay sinh học của một phản ứng trong các công đoạn chiết tách hóa chất.

d) Các thiết bị tháp chưng cất hoặc ống khói của nhà máy trong quá trình sản xuất.

2. Giao Bộ Công Thương cập nhật 04 loại sản phẩm vào Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015), trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, KH&CN, Quốc phòng, Xây dựng, GTVT, NN&PTNT;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Khanh 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2256/TTg-KTN về việc bổ sung danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm củaThủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0