Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2253/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận thực xuất đối với trường hợp hàng gia công, hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu chế xuất xuất khẩu qua đường hàng không theo hành lý xách tay

Số hiệu: 2253/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2253/TCHQ-GSQL
V/v: xác nhận TX đối với hàng XK
qua đường HK theo hành lý xách tay

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1379/HQTP-NV ngày 04/5/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác nhận thực xuất đối với trường hợp hàng gia công, hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu chế xuất xuất khẩu qua đường hàng không theo hành lý xách tay, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Đối với trường hợp nêu trên, do việc xuất khẩu theo hành lý xách tay nên không có vận tải đơn; vì vậy, việc xác nhận thực xuất thực hiện như đối với các trường hợp xuất khẩu khác không có vận tải đơn (đường bộ, đường sông) quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất căn cứ kết quả giám sát hàng xuất khẩu qua cửa khẩu để xác nhận thực xuất lên tờ khai xuất khẩu.

2- Nội dung hướng dẫn tại công văn này thay thế công văn số 846/TCHQ-GSQL ngày 03/03/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2253/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận thực xuất đối với trường hợp hàng gia công, hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu chế xuất xuất khẩu qua đường hàng không theo hành lý xách tay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5