Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 225/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 225/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Hồng Vân
Ngày ban hành: 08/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1467/HQQNg-NV ngày 06/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để thực hiện hợp đồng gia công của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC) thì: Máy móc, thiết bị nhập khẩu để trực tiếp phục vụ gia công được thỏa thuận trong hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 117/2011/TT-BTC thì: Máy móc, thiết bị, dụng cụ trực tiếp phục vụ gia công là những máy móc, thiết bị, dụng cụ nằm trong dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm gia công, do bên đặt gia công cho bên nhận gia công thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 117/2011/TT-BTC thì: Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ gia công thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu thì thực hiện theo loại hình tạm nhập, tái xuất và làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công; đối với máy móc, thiết bị bên đặt gia công cho thuê, mượn nhưng không trực tiếp phục vụ gia công thì thủ tục hải quan thực hiện theo loại hình tạm nhập, tái xuất, nộp thuế; chính sách thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC (nay là Thông tư số 128/2013/TT-BTC).

Đối chiếu quy định nêu trên, nếu trường hợp Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam nhập khẩu rơmooc và máy kéo do bên đặt gia công (Công ty Doosan Hàn Quốc) cung cấp theo hình thức tạm nhập, tái xuất để thực hiện hợp đồng gia công, được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ, thì không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 225/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.236

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55