Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 224/BXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 224/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng công trình 510

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 84/KHDA ngày 10/9/2013 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng thi công xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, không trái với quy định của hồ sơ mời thầu và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp thực hiện như sau:

- Tính chênh lệch vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với thời điểm gốc;

- Thời điểm điều chỉnh là thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng; giá thời điểm điều chỉnh là giá cả thị trường nơi xây dựng công trình hoặc thông báo giá xây dựng của địa phương tại thời điểm điều chỉnh;

- Thời điểm gốc là thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu; giá thời điểm gốc là giá lớn nhất của giá trong hợp đồng và giá cả thị trường nơi xây dựng công trình hoặc thông báo giá của địa phương.

Theo nội dung văn bản số 84/KHDA ngày 10/9/2013, cách tính giá vật liệu bù trừ trực tiếp là đúng quy định, tuy nhiên giá vật liệu để tính bù trừ trực tiếp (số bị trừ 28.571.000đ)/tấn) phải là giá lớn nhất của một trong ba giá: giá trong hợp đồng, giá cả thị trường nơi xây dựng công trình và thông báo giá của địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 224/BXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.262
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116