Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2233/TCMT-QLCT&CTMT sử dụng thiếc hàn, xỉ thiếc hàn, kem hàn đã qua sử dụng tại Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất do Tổng cục Môi trường ban hành

Số hiệu: 2233/TCMT-QLCT&CTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 25/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2233/TCMT-QLCT&CTMT
V/v sử dụng thiếc hàn, xỉ thiếc hàn, kem hàn đã qua sử dụng tại Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Solder Coat Việt Nam

Phúc đáp Công văn số SCV-121210 ngày 10 tháng 12 năm 2012 của quý Công ty về việc sử dụng xỉ thiếc hàn, kem hàn đã qua sử dụng tại Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất, Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau:

1. Các doanh nghiệp chế xuất đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cần được khuyến khích để xử lý, tái chế, tái sử dụng tất cả các loại phế liệu, chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất, nhằm tiết kiệm tài nguyên và hạn chế chất thải. Vì vậy, về phương diện bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường ủng hộ chủ trương các doanh nghiệp trong khu chế xuất được sử dụng các loại phế liệu, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định trong lĩnh vực hải quan, tài chính.

2. Đối với các doanh nghiệp chế xuất sử dụng các loại phế liệu, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường như đối với các tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển, xử lý phế liệu, chất thải từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh khác.

Tổng cục Môi trường thông báo để quý Công ty biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLCT&CTMT.G5.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2233/TCMT-QLCT&CTMT sử dụng thiếc hàn, xỉ thiếc hàn, kem hàn đã qua sử dụng tại Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất do Tổng cục Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.093

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74