Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2197/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc trị giá tính thuế sợi Nhập khẩu.

Số hiệu: 2197/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2197/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế sợi NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006 

 Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 446/HQTP.GTT ngày 20/02/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 16/KN-HQ ngày 14/4/2006 của Công ty TNHH giao nhận vận tải Âu Châu về giá tính thuế mặt hàng sợi nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương số: 23/EB/PTAU ngày 4/8/2003 và số 24/EB/PTAU ngày 6/8/2003. Về vấn đề này Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24/6/2006 và công văn số 2217/TCHQ-KTTT ngày 19/5/2005; Theo đó:

Đối với các mặt hàng nhập khẩu chưa được quy định giá tính thuế tại các bảng giá hiện hành thì thuộc thẩm quyền xây dựng giá bổ sung của Cục Hải quan địa phương. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại hồ sơ gốc của 02 hợp đồng nhập khẩu mặt hàng sợi tổng hợp của Công ty Âu Châu; đối chiếu các quy định đã được hướng dẫn xác định giá tính thuế, đối với các trường hợp: Quyết định ra sau nhưng áp dụng cho các lô hàng nhập khẩu trước đó để giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp, không hồi tố đối với các lô hàng đăng ký tờ khai trước thời điểm quyết định xây dựng giá bổ sung có hiệu lực.

Nếu trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có đủ cơ sở khẳng định mức giá do doanh nghiệp khai báo thấp thì cần phối hợp với cơ quan thuế địa phương về giá hạch toán nguyên liệu để kiểm tra xử lý nếu doanh nghiệp cố tình trốn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2197/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc trị giá tính thuế sợi Nhập khẩu.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209