Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2191/TM-TCCB ngày 06/06/2002 của Bộ Thương mại về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá DNNN

Số hiệu: 2191/TM-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 06/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2191/TM-TCCB
V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa DNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

 

Thực hiện Quyết định số 52/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương mại thực hiện cổ phần hóa năm 1999, trong đó có Công ty Vải sợi May mặc miền Nam.

Căn cứ Điều 17 của Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa và quyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần, và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BTC ngày 18/2/2002 của Bộ Tài chính về xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Vải sợi may mặc miền Nam; văn bản số 128/VS ngày 23 tháng 5 năm 2002 của Công ty Vải sợi May mặc miền Nam trình phương án cổ phần. Bộ Thương mại đã chỉ đạo, giải quyết những tồn tại ở doanh nghiệp, hoàn thiện phương án cổ phần hóa Công ty Vải sợi May mặc miền Nam trình Chính phủ phê duyệt và quyết định chuyển Công ty Vải sợi May mặc miền Nam thành Công ty Cổ phần với những nội dung như sau:

1. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vải sợi May mặc miền Nam thuộc Bộ Thương mại thành Công ty Cổ phần Nam Tiến.

Tiên giao dịch đối ngoại: Nam Tiến JOINT - STOCK Company

Viết tắt là: NATICO

Trụ sở chính tại: 80 Trương Định; Phường 9, Quận 3 TP Hồ Chí Minh

2. Hình thức cổ phần hóa: Bán toàn bộ giá trị hiện có thuộc vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để chuyển thành Công ty cổ phần. Trước mắt Công ty xin bán 80% còn 20% xin bán tiếp vào năm 2003.

3. Vốn Điều lệ:

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần: 11.700.000.000 đồng (mười một tỷ bảy trăm triệu đồng).

+ Tỷ lệ vốn Nhà nước: 20% vốn điều lệ.

+ Tỷ lệ vốn bán cho CBCNV của doanh nghiệp: 60% vốn điều lệ

+ Tỷ lệ vốn bán ra ngoài: 20% vốn điều lệ

4. Giá trị thực tế của Công ty Vải sợi may mặc miền Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2001 để cổ phần hóa là: 26.686.955.220 đồng (Hai mươi sáu tỷ sáu trăm tám sáu triệu chín trăm lăm ngươi nghìn hai trăm hai mươi đồng), trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty: 11.624.485.243 đồng (Mười một tỷ sáu trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi ba đồng).

5. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp

- Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là: 32.370 cổ phần;

- Tổng trị giá được ưu đãi là: 971.100.000 đồng (chín trăm bảy mươi mốt triệu, một trăm ngàn đồng).

- Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trả chậm là: 6.352 cổ phần;

Tổng giá trị được trả chậm là: 444.640.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).

Do thực té giá trị cổ phần ưu đãi của Công ty Vải sợi May mặc miền Nam không vượt quá 30% tổng giá trị vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Thương mại nhất trí kiến nghị của doanh nghiệp và trình Chính phủ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp được mua cổ phần theo tiêu chuẩn số năm công tác như CBCNV trong doanh nghiệp.

6. Chi phí cổ phần hóa

- Chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp: 396.000.000đ (Ba trăm chín sáu triệu đồng).

- Chi phí đào tạo công nhân, cán bộ quản lý: 471.000.000đ (Bốn trăm bảy mốt triệu đồng).

- Trợ cấp thôi việc, về hưu trước tuổi: 251.496.000đ (Hai trăm năm mốt triệu, bốn trăm chín sáu nghìn đồng).

- Trợ cấp mất việc làm: 214.240.000đ (Hai trăm mười bốn triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).

Chính phủ uỷ quyền cho Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ có liên quan phê duyệt quyết toán trên cơ sở phương án, kế hoạch, số lượng cụ thể.

7. Ngành nghề kinh doanh của Công ty Vải sợi May mặc miền Nam

Kinh doanh bông, xơ, vải, sợi, nguyên phụ liệu, thuốc nhuộm, hóa chất cho thuộc da, dệt, may.

Sản xuất kinh doanh hàng may; kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ: ăn uống, karaoke, massage, cho thuê văn phòng, kho, bãi;

Kinh doanh nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, thiết bị máy móc và các ngành nghề khác mà luật pháp cho phép. Xuất nhập khẩu trực tiếp.

Bộ Thương mại trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt phương án và quyết định chuyển Công ty Vải sợi May mặc miền nam thành Công ty Cổ phần.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2191/TM-TCCB ngày 06/06/2002 ngày 06/06/2002 của Bộ Thương mại về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá DNNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69