Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2190/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán trượt giá cho gói thầu thuộc Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2190/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 21/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2190/BXD-KTXD
V/v thanh toán trượt giá cho các gói thầu thuộc DA Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 12582/BTC-QLN ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chỉnh về việc thanh toán trượt giá cho các gói thầu thuộc dự án Quốc lộ 3 mới và mạng lưới đường bộ sử dụng vốn vay JICA. Sau khi xem xét nội dung văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh nguồn chỉ số giá để điều chỉnh trượt giá trong hợp đồng thi công các gói thầu thuộc dự án Quốc lộ 3 mới:

Ngày 11/11/2011, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 7470/BGTVT-CQLXD gửi Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh điều khoản tính trượt giá trong các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên. Căn cứ nội dung văn bản số 7470/BGTVT-CQLXD; căn cứ vào đặc điểm đặc thù của dự án và các tài liệu liên quan (hồ sơ mời thầu, các hợp đồng xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới) và các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, ngày 19/01/2012 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 105/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông Vận tải, nội dung như sau: “Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông Vận tải căn cứ điều kiện cụ thể của công trình, nội dung hợp đồng đã ký kết, tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên và quyết định việc áp dụng như hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011”. Các cơ sở pháp lý để Bộ Xây dựng thống nhất nội dung nêu trên với Bộ Giao thông vận tải:

- Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam (dự toán các gói thầu được lập theo các quy định về chính sách, giá cả tại Việt Nam);

- Nội dung các hợp đồng xây lắp của các gói thầu thuộc dự án đều có các điều khoản cho phép sửa đổi các quy định về điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện hợp đồng (bằng cách ký sửa đổi hợp đồng), đảm bảo phù hợp với quy định của Việt Nam và hướng dẫn của nhà tài trợ;

- Nguồn chỉ số giá xây dựng trong hợp đồng gốc (do Tổng cục Thống kê ban hành) không phù hợp với sự biến động về giá cả xây dựng thực tế trên thị trường (như phân tích tại văn bản số 7470/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải);

- Tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng công trình đã quy định: “Đối với công trình theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình và quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng” (Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới đi qua 03 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên).

Với các căn cứ nêu trên, việc sửa đổi các quy định về điều chỉnh giá trong công thức điều chỉnh giá của hợp đồng gốc (thay đổi nguồn cung cấp chỉ số giá) đối với các gói thầu xây lắp thuộc dự án Quốc lộ 3 mới và đã được nhà tài trợ chấp thuận là hoàn toàn phù hợp với tính chất và đặc thù của dự án, phản ánh khách quan sự biến động của giá cả thị trường tại các khu vực của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam.

2. Về tính pháp lý của việc áp dụng nguồn chỉ số giá do Viện Kinh tế xây dựng cung cấp:

Như đã nêu ở trên, dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới đi qua 03 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Vì vậy, chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn (Viện Kinh tế xây dựng) là cơ quan có đủ năng lực để xác định chỉ số giá cho các gói thầu thuộc dự án Quốc lộ 3 mới và Bộ Giao thông Vận tải quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng là phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

3. Về phạm vi áp dụng tính trượt giá của các gói thầu: Theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng và các quyết định sửa đổi, bổ sung điều chỉnh hợp đồng của Bộ Giao thông Vận tải (không thuộc phạm vi của Bộ Xây dựng).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mà Bộ Tài chính đã nêu tại văn bản số 12582/BTC-QLN. Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính nhằm đảm bảo sự thống nhất quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2190/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán trượt giá cho gói thầu thuộc Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.418

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57