Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2187/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lương Thế Phiệt
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/BNN-HTQT
V/v: Giải quyết tranh chấp thương mại với ICONA Café

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Ngày 5/4/2011, Tham tán Thương mại Tây Ban Nha và Giám đốc Công ty ICONA Café đã đến làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT và báo cáo tranh chấp thương mại hiện nay giữa ICONA Café và Vinacafe Buôn Ma Thuột. Theo báo cáo của ICONA Café, Vinacafe Buôn Ma Thuột đã ký 6 hợp đồng bán 815 tấn cà phê cho ICONA Café. Tuy nhiên từ tháng 6/2010, do giá cà phê trên thị trường đột ngột tăng cao, Vinacafe Buôn Ma Thuột chỉ giao những hợp đồng có lợi nhuận cao (3 hợp đồng - 424,2 tấn) nhưng lại từ chối giao những hợp đồng giá thấp không có lợi (3 hợp đồng - 388.8 tấn). Điều này đã gây thiệt hại cho ICONA Café 515.718 USD (chi tiết tranh chấp trong tài liệu gửi kèm). ICONA Café đã nhiều lần đề nghị Vinacafe Buôn Ma Thuột đàm phán để giải quyết tranh chấp nhưng không nhận được phản hồi từ Vinacafe Buôn Ma Thuột.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam sớm làm việc với Vinacafe Buôn Ma Thuột và ICONA Café để trao đổi giải pháp giải quyết vấn đề, và báo cáo Bộ kết quả thỏa thuận giữa hai bên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Lưu VT, HTQT (HH-04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Lương Thế Phiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2187/BNN-HTQT ngày 22/04/2011 về giải quyết tranh chấp thương mại với ICONA Café do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.988

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198