Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2181 TM/KHTK ngày 05/06/2002 của Bộ Thương mại về việc quy hoạch hệ thống cửa hàng bán xăng dầu

Số hiệu: 2181TM/KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Hồ Huấn Nghiêm
Ngày ban hành: 05/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2181 TM/KHTK
V/v: Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

- Sở Thương mại/Sở Thương mại và Du lịch
các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX)

 

Thực hiện Chỉ thị số 32 CT-TTg ngày 23/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, Bộ Thương mại đã có công văn số 3234 TM/KH ngày 24 tháng 9 năm 1999 giao nhiệm vụ cho các Sở Thương mại/Sở Thương mại và Du lịch (gọi chung là Sở Thương mại) tiến hành nghiên cứu và xây dựng Dự án Quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Tỉnh) đến năm 2010. Việc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu là một cy trong quy hoạch phát triển thương mại: Bộ đã có công văn số 2148 ngày 3/6/2002 gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giao nhiệm vụ cho các Sở Thương mại xây dựng “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Tỉnh tới năm 2010 và định hướng đến 2020 (gọi tắt là Quy hoạch).

Để thực hiện tốt việc trên, Bộ Thương mại giao nhiệm vụ cho Ban quản lý các Dự án Quy hoạch Bộ, Sở Thương mại và TCTy Xăng dầu Việt Nam (là đơn vị hiện chiếm trên 60% thị phần cung ứng xăng dầu ở Việt Nam) như sau:

1- Các Sở Thương mại có trách nhiệm chủ động báo cáo, đè xuất với lãnh đạo Tỉnh kế hoạch triển khai xây dựng Quy hoạch, trình UBND Tỉnh phê duyệt Quy hoạch để triển khai thực hiện. Trong quá trình xây dựng Quy hoạch cần phối hợp với các CTy/Chi nhánh Xăng dầu thành viên thuộc PETROLIMEX nhằm thực hiện tốt việc Quy hoạch tại các Tỉnh.

2- Ban quản lý các Dự án Quy hoạch Bộ Thương mại có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi và giúp các Sở Thương mại, TCTy Xăng dầu Việt Nam (CTy hoặc Chi nhánh Xăng dầu thành viên tại địa bàn Tỉnh) về tư liệu kỹ thuật, thông tin, phương pháp xây dựng quy hoạch và thẩm định trước khi trình UBND Tỉnh phê duyệt.

3- TCTy Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo các CTy/Chi nhánh xăng dầu thành viên tạo điều kiện phối hợp, tham gia trong quá trình thiết kế, xây dựng Dự án quy hoạch theo sự phân công của UBND Tỉnh; chủ động đăng ký địa điểm đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn cung ứng với Tỉnh theo vị trí, quy mô và tiến độ của Quy hoạch được duyệt.

Trong quá trình xây dựng Quy hoạch, Bộ lưu ý các đơn vị mọt số nội dung yêu cầu chủ yếu sau:

- Quy hoạch (vị trí, quy mô, kiến trúc, cấp độ công nghệ...) phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, quy hoạch phát triển các ngành liên quan và đặc thù mặt hàng xăng dầu (tiêu dùng thiết yếu, dễ cháy nổ cao...), đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an toàn môi trường, mỹ quan công nghiệp, các quy định - tiêu chuẩn hiện hành.

- Quy hoạch phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tuy nhiên cũng cần có biện pháp khắc phục những cửa hàng không phù hợp (có kế hoạch loại bỏ các điểm bán hàng nhỏ lẻ, lạc hậu, không đáp ứng các yêu cầu phát triển...) và đảm bảo tính khả thi (nhất là giai đoạn 2002-2005).

- Trong Quy hoạch, cần kiến nghị những nội dung quản lý để thực hiện được các mục tiêu đề ra của Dự án Quy hoạch.

Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch có báo cáo về Bộ (Ban quản lý các Dự án Quy hoạch Bộ Thương mại về quá trình triển khai thực hiện vào ngày 10 của tháng đầu quý./.

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Hồ Huấn Nghiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2181 TM/KHTK ngày 05/06/2002 của Bộ Thương mại về việc quy hoạch hệ thống cửa hàng bán xăng dầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.234.191.202