Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 21/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 15/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn về chi phí lắp đặt, thay mới đồng hồ nước trong việc cấu thành giá nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Trả lời văn bản số 535/CNTG-KD ngày 06/12/2013 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đề nghị hướng dẫn về chi phí lắp đặt, thay mới đồng hồ nước trong việc cấu thành giá nước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với những đồng hồ lắp đặt cho khách hàng trước ngày 11/7/2007 (ngày Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch ban hành) đã thu tiền của khách hàng hoặc phải thay mới do không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường thì đơn vị cấp nước căn cứ vào các văn bản của các cấp có thẩm quyền ban hành tại thời điểm đó để tính toán chi phí đồng hồ nước (tham khảo thêm ý kiến của Bộ Tài chính), trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

Theo quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 thì: “Đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối tại các hộ tiêu thụ bao gồm cả đồng hồ đo nước trong vùng phục vụ đã được xác định, chi phí đấu nối được tính vào chi phí đầu tư mạng lưới và được phân bổ vào giá nước sạch do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.” Do đó, trường hợp đồng hồ nước lắp đặt cho khách hàng không đạt yêu cầu kỹ thuật cần thay mới thì đơn vị cấp nước có trách nhiệm thay mới; chi phí này được tính vào chi phí đầu tư mạng lưới và được phân bổ vào giá nước sạch, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê duyệt.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 21/BXD-KTXD ngày 15/01/2014 hướng dẫn về chi phí lắp đặt, thay mới đồng hồ nước trong việc cấu thành giá nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.095

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!