Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2093/QLCL-CL1 năm 2013 lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU bị cảnh cáo do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 2093/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 08/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2093/QLCL-CL1
V/v lô hàng thủy sản VN xuất khẩu vào EU bị cảnh cáo

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Phân xưởng 1 - Công ty chế biến và XNK Thọ Quang (DL 190);
- Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Thanh Hóa (DL 47);
- Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Yên - Nhà máy Chế biến thủy sản Phú Yên (DL 198);
- Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền (DL 127);
- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng.

 

Thông qua Hệ thống cảnh báo nhanh (RASFF) của Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng - Ủy ban Châu Âu (EC), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được thông tin về 04 lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU bị cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm.

(chi tiết xem phụ lục gửi kèm theo)

Cục yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo:

- Rà soát toàn bộ hồ sơ kiểm soát chất lượng nguyên liệu, hồ sơ quản lý chất lượng sản xuất lô hàng để xác định nguyên nhân lô hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm; thiết lập và thực hiện các hành động khắc phục phù hợp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản.

- Lập báo cáo giải trình gửi về Trung tâm Chất lượng NLTS vùng trên địa bàn trước ngày 27/11/2013.

2. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng:

2.1. Tiếp tục tạm ngừng kiểm tra, cấp chứng nhận chất lượng cho các lô hàng cá cờ kiếm của Phân xưởng 1 - Công ty chế biến và XNK Thọ Quang (DL 190) đăng ký xuất khẩu vào thị trường EU theo yêu cầu của Cục tại công văn số 1917/QLCL-CL1 ngày 15/10/2013.

2.2. Thực hiện lấy mẫu kiểm tra chặt đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu của các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Thanh Hóa (DL 47), Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Yên - Nhà Máy Chế biến thủy sản Phú Yên (DL 198), Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền (DL 127) và của Phân xưởng 1 - Công ty chế biến và XNK Thọ Quang (ngoài thị trường EU) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 25 của Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.3. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1, 2, 3, 4:

- Đôn đốc doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo thuộc địa bàn phụ trách thực hiện các yêu cầu nêu tại Mục 1 công văn này.

- Sau khi nhận được báo cáo giải trình của doanh nghiệp, tổ chức thẩm tra hoạt động điều tra nguyên nhân và hiệu quả thực hiện các biện pháp khắc phục của các doanh nghiệp, lập báo cáo gửi về Cục ngay sau khi hoàn thành.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- CQ QLCL NLS&TS Nam bộ, Trung bộ;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC LÔ HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM BỊ CƠ QUAN THẨM QUYỀN EU CẢNH BÁO
(Kèm theo công văn số 2093/QLCL-CL1 ngày 08/11/2013)

TT

Số cảnh báo

Ngày cảnh báo

Nước cảnh báo

Sản phẩm bị cảnh báo

Chỉ tiêu

DN bị cảnh báo

Mã số

Số chứng thư, ngày cấp/ mã số lô hàng

Ghi chú

1.

2013.1429

28/10/2013

Hà Lan

Cá cờ kiếm đông lạnh

Hg

Phân xưởng 1 - Công ty chế biến và XNK Thọ Quang

DL 190

YB1143/13/CH ngày 30/5/2013

 

2.

2013.BTX

15/10/2013

Pháp

Cá ngừ đông lạnh

Histamin

Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Yên - Nhà máy Chế biến thủy sản Phú Yên

DL 198

YC2525/13/CH ngày 28/8/2013

 

3.

2013.1393

18/10/2013

Tây Ban Nha

Nghêu luộc đông lạnh

Salmonella

Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Thanh Hóa

DL 47

YA0635/13/CH ngày 30/8/2013

 

4.

2013.1441

30/10/2013

Bỉ

Nghêu đông lạnh

Salmonella

Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền

DL 127

YD08685/13/CH ngày 11/7/2013

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2093/QLCL-CL1 năm 2013 lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU bị cảnh cáo do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118