Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2089/TCĐBVN-QLBTĐB năm 2015 về xử lý tình huống trong đấu thầu đối với gói thầu sửa chữa định kỳ có giá không quá 5 tỷ đồng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2089/TCĐBVN-QLBTĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Phạm Quang Vinh
Ngày ban hành: 27/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2089/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v: xử lý tình huống trong đấu thầu đối với các gói thầu có giá gói thầu không quá 5 tỷ VN đồng

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Quản lý đường bộ IV.

Sau khi xem xét đề nghị của Cục Quản lý đường bộ IV tại văn bản số 1172/CQLĐBIV-KHKT ngày 21/4/2015 về việc xử lý tình huống trong quá trình đấu thầu với các gói thầu sửa chữa định kỳ có giá gói thầu không quá 5 tỷ VN đồng; Tổng Cục ĐBVN có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và để tránh gây lãng phí về thời gian và chi phí mua hồ sơ mời thầu của các nhà thầu, bên mời thầu (Cục QLĐBIV) khi gửi thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá trị không quá 05 tỷ đồng để đăng trên Báo Đấu thầu hoặc tự đăng tải trên Hệ thống mạng phải nêu rõ gói thầu này chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

2. Trường hợp đến thời điểm đóng thầu, nếu không có các nhà thầu cấp siêu nhỏ và nhỏ tham gia đấu thầu thì bên mời thầu tiếp tục gia hạn thời gian đóng thầu để thu hút các nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ tham gia đấu thầu. Trường hợp sau khi gia hạn có ít hơn 03 nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ tham gia đấu thầu, thì xử lý theo khoản 4 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Căn cứ nội dung trên, Cục QLĐBIV khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục trưởng (b/c);
- Các PTCT;
- Vụ ATGT; Vụ KHĐT; TC
- VP. Quỹ BTĐBTW.
- Lưu VT, QLBTĐB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2089/TCĐBVN-QLBTĐB năm 2015 về xử lý tình huống trong đấu thầu đối với gói thầu sửa chữa định kỳ có giá không quá 5 tỷ đồng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142