Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2087/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng lúa mì

Số hiệu: 2087/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2087/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng lúa mì

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH Tiến Hưng
(Khu Công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh)

Tổng cục nhận được công văn số 75/2006/CV-TH ngày 11 tháng 04 năm 2006 của Công ty TNHH Tiến Hưng về việc phân loại mặt hàng lúa mỳ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục đã có công văn số 2047/TCHQ-GSQL ngày 11.05.2006 hướng dẫn phân loại mặt hàng lúa mỳ dạng hạt, đã tách phần võ trấu ngoài, còn vỏ lụa bên trong chưa sát vò hoặc sơ chế thuộc chương 10, nhóm 1001. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để được giải quyết theo thẩm quyền, (gửi kèm công văn số 2047/TCHQ-GSQL).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Tiến Hưng biết, thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQTP Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2087/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng lúa mì

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211