Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2083/TM-CSTNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 15/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2083/TM-CSTNTN
V/v Tổ Điều hành thị trường trong nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Khoan tại văn bản số 1900/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế phối hợp và Điều hành thị trường trong nước, ngày 12 tháng 5 năm 2003, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đã chủ trì họp với các Bộ ngành liên quan để thống nhất những nội dung tổ chức, cơ chế phối hợp Điều hành thị trường trong nước. Các Bộ ngành sau khi thảo luận đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ:

1. Tiếp tục duy trì và kiện toàn về mặt tổ chức Tổ Điều hành thị trường trong nước do Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổng hợp và quản lý sản xuất (thay cho Tổ nghiên cứu, xúc tiến thương mại trước kia) để thực hiện nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Định kỳ hàng tháng lập báo cáo (trước ngày 25 hàng tháng) phân tích, đánh giá và dự báo quan hệ cung-cầu, giá cả các mặt hàng quan trọng, thiết yếu (như lương thực, xăng dầu, xi măng, sắt thép, phân bón, mía đường và muối), và thống nhất kiến nghị với Chính phủ các giải pháp xử lý để đảm bảo bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước.

- Đề xuất các giải pháp và cơ chế chính sách nhằm tạo lập môi trường kinh doanh trong nước lành mạnh và bình đẳng thông qua việc tổ chức khảo sát, nghiên cứu mạng lưới sản xuất, kinh doanh của các mặt hàng quan trọng, thiết yếu và các mặt hàng nhạy cảm; kể cả việc tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài.

- Phối hợp chặt chẽ thường xuyên để thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và dự báo diễn biến thị trường các mặt hàng trên các Bộ, ngành. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ từ các Tổng công ty, các Hiệp hội lớn tới các Bộ quả lý sản xuất và các Bộ Tổng hợp (Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính); sau đó các Bộ tổng hợp (Tài chính, Kế hoặc & Đầu tư, Thương mại) phân tích, đánh giá, dự báo và thống nhất đề xuất các giải pháp xử lý để xây dựng thành báo cáo định kỳ hàng tháng trình Chính phủ.

- Thành phần của Tổ gồm các Bộ, ngành sau: Bộ Thương mại, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính (nên có đại diện của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và Ban vật giá Chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thống kê, và một số Hiệp Hội ngành hàng lớn. Mỗi bộ, ngành giới thiệu 1 đồng chí Thứ trưởng phụ trách để phối hợp chỉ đạo và cử 1 lãnh đạo cấp Vụ & 1 chuyên viên tham gia trực tiếp làm thành viên của Tổ. Tổ trưởng là đồng chí Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ.

2. Bộ Thương mại đề nghị Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ Thương mại ra quyết định thành lập Tổ Điều hành thị trường trong nước.

3. Kinh phí hoạt động của Tổ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cấp hàng năm vào dự toán chi của Bộ Thương mại.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và sớm có ý kiến chỉ đạo.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2083/TM-CSTNTN ngày 15/05/2003 ngày 15/05/2003 của Bộ Thương mại về việc tổ điều hành thị trường trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220