Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 207/BCT-TMMN năm 2012 về xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 207/BCT-TMMN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 11/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/BCT-TMMN
V/v xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới;
- Sở Công Thương các tỉnh biên giới;

 

Theo báo cáo của các địa phương biên giới, cuối năm 2011, đã có một số hàng hóa được tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu theo các qui định tại Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg, Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương qui định xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

Sau khi rà soát các văn bản nêu trên, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các văn bản dẫn trên.

Ngoài ra, tại Chương III (điểm b khoản 1 Điều 12) Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, có quy định về tạm nhập, tái xuất hàng hóa: "đối với các loại hàng hóa khác không thuộc điểm a khoản 1 Điều này, thương nhân chỉ cần làm thủ tục tạm nhập tái xuất tại Hải quan cửa khẩu" nhưng không có quy định về cửa khẩu phụ.

Tại công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện "nhất quán theo chủ trương khuyến khích xuất khẩu hàng công nghiệp, nông sản đã qua chế biến" qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới:

- Không cho thông quan qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; không cho xuất khẩu đối với hàng hóa nhà nước cần quản lý để phục vụ công tác điều hành ổn định cung cầu, sản xuất trong nước;

- Khuyến cáo các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ đối tác, hàng hóa (chủng loại, chất lượng), thời gian giao hàng và những quy định về xuất nhập khẩu khi xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu; đối với các hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa phải xin phép thì chỉ có hiệu lực khi đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định;

- Đối với những hợp đồng đã được UBND tỉnh ra quyết định cho tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu nhưng chưa thực hiện xong, đề nghị UBND tỉnh báo cáo về Bộ Công Thương để xem xét giải quyết.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về Bộ Công Thương để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Các Vụ: PC, XNK;
- Lưu: VT, TMMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 207/BCT-TMMN năm 2012 về xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171