Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2052/QLCL-CL1 biện pháp xử lý đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 2052/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 27/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 2052/QLCL-CL1
V/v Biện pháp xử lý đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Một thành viên thủy sản Tân Phong Phú
- Hiệp hội CB và XK thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 5.

 

Sau khi xem xét biên bản làm việc ngày 15/9/2010 của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 5 thực hiện tại Công ty Cổ phần XNK Vĩnh Lợi (DL 161), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Cục công khai hành vi kinh doanh tôm và các sản phẩm tôm có chứa tạp chất của Công ty TNHH Một thành viên thủy sản Tân Phong Phú trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 03 tháng theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 2512/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/9/2010 của Bộ NN&PTNT. Trong trường hợp cơ sở tiếp tục tái phạm các hành vi nêu trên, Cục sẽ đình chỉ hiệu lực công nhận về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của doanh nghiệp từ 06 đến 12 tháng theo quy định tại điểm c, khoản 5 Điều 21 Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ.

3. Đề nghị Hiệp hội Chế biến thủy sản và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tiếp tục cập nhật đăng tải trên website và các ấn phẩm của Hiệp hội thông báo về hành vi kinh doanh tôm và các sản phẩm tôm từ nguyên liệu có chứa tạp chất của Công ty TNHH Một thành viên thủy sản Tân Phong Phú.

4. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 5: Phối hợp với Tổ công tác 1423 tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tôm từ nguyên liệu có chứa tạp chất đối với Công ty TNHH Một thành viên thủy sản Tân Phong Phú.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lương Lê Phương (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan Nam bộ;
- Tổ Công tác 1423;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2052/QLCL-CL1 biện pháp xử lý đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253