Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2022/TTg-KTTH thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý giá ở địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2022/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2022/TTg-KTTH
V/v thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý giá ở địa phương

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Những tháng gần đây, giá tiêu dùng một số mặt hàng có xu hướng tăng, tác động không tốt đến việc thực hiện các chỉ tiêu cân đối vĩ mô của nền kinh tế, trước hết là mục tiêu kiểm soát giá cả và đời sống nhân dân. Ngày 11 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1875/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010. Chính phủ và các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường, tuy nhiên diễn biến giá cả thị trường những tháng cuối năm tiếp tục theo hướng phức tạp. Để có thể thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát như Nghị quyết Quốc hội đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện có kết quả các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 1875/CT-TTg nêu trên; đồng thời, thành lập ngay các đoàn kiểm tra để kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về quản lý giá, tất cả các loại hàng hóa, trước hết là các mặt hàng quan trọng, thiết yếu đối với sản xuất, đời sống đều phải được niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý kiên quyết, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhận được chỉ đạo này, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tổ chức thực hiện ngay việc thành lập các đoàn kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, CT;
- Báo Nhân dân, TTXVN;
- Đài THVN, Đài TNVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2022/TTg-KTTH thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý giá ở địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146