Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1994/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 29/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1994/TCHQ-GSQL
V/v xác định ngày thực xuất khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Trả lời công văn số 1296/TCT-CS ngày 01/4/2008 của Tổng cục Thuế về việc xác nhận tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì "Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan được áp dụng các chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tạm thời điểm đăng ký tờ khai". Theo đó, ngày đăng ký tờ khai hải quan là ngày được xác định để áp dụng các chính sách quản lý, chính sách thuế đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Việc xác nhận của cơ quan Hải quan trên ô 27 tờ khai hàng hoá xuất khẩu (mẫu HQ2002/XK) thể hiện lô hàng xuất khẩu được đưa ra khỏi biên giới Việt Nam (đối với cửa khẩu đường bộ, đường sông) hoặc lô hàng đã được xếp lên phương tiện vận tải lô hàng xuất khẩu (đối với hàng xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc lô hàng được đưa vào kho ngoại quan (đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan). Ngày ghi trên ô 27 tờ khai hàng hoá xuất khẩu là ngày cơ quan Hải quan xác nhận thực xuất, không phải là ngày hàng hoá thực xuất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tổng cục Thuế xem xét, trả lời các đơn vị./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1994/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2008 về việc xác định ngày thực xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251