Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 196/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin thủ tục miễn thuế cho hàng nhập khẩu

Số hiệu: 196/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 196/TCHQ-KTTT
V/v: Thủ tục ưu đãi miễn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

  - Công ty vận tải đa phương thức 7
40 Lê Văn Linh, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
  - Cục hải quan thành Phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 08/VTT7 ngày 09/01/2006 của Công ty Vận tải đa phương thức 7 về thủ tục miễn thuế cho hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về thủ tục miễn thuế cho hàng nhập khẩu phục vụ dự án xây dựng xa lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 47/TCHQ-KTTT ngày 05/01/2006. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhận hàng.

 

ổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty Vận tải đa phương thức 7 biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 196/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin thủ tục miễn thuế cho hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25