Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1950/BVTV-KD năm 2015 thống nhất một số vấn đề về kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 1950/BVTV-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 29/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1950/BVTV-KD
V/v thống nhất một số vấn đề về kiểm dịch thực vật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan).

Nhằm làm rõ một số nội dung và thống nhất thực hiện Luật Bảo vệ và Kim dịch thực vật cũng như các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng thời để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan làm thủ tục xuất nhập khẩu phối hợp với các đơn vị kiểm dịch thực vật một số nội dung sau:

1. Về việc kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Yêu cầu chủ vật thể phải nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, chuyển vào kho ngoại quan và quá cảnh đđăng ký làm thủ tục hải quan. Lô vật thể chỉ được cho phép thông quan khi đã nộp bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho cơ quan hải quan.

Không cho phép nhập khẩu cây mang theo đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản ca Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với trường hợp này, Cục Bảo vệ thực vật sẽ cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu và có thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan.

2. Về việc kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu

Chủ vật thể đăng ký với cơ quan kiểm dịch thực vật để được thực hiện kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật theo quy định.

Cơ quan Hải quan không yêu cầu chủ vật thể nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu.

3. Phối hợp giám sát

Đối với lô hàng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật cn giám sát chặt chẽ, cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan để cùng nhau phối hợp giám sát, đặc biệt là đối với các lô hàng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật phải thực hiện các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật.

Văn bản này thay thế cho văn bản số 157/BVTV-KD ngày 27/1/2015 của Cục BVTV về việc thống nhất một số nội dung thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về kiểm dịch thực vật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Tng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) phản ánh về Cục Bảo vệ thực vật để hai bên cùng xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Cục trưởng Nguyễn Xuân Hồng (để b/c);
-
Các đơn vị KDTV;
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1950/BVTV-KD năm 2015 thống nhất một số vấn đề về kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.694

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85