Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 191/UBND-NC 2018 đính chính văn bản 07/2018/QĐ-UBND Điện Biên

Số hiệu: 191/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Nguyễn Quang Hưng
Ngày ban hành: 23/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/UBND-NC
V/v đính chính văn bản số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh

Điện Biên, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 16/1/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Điện Biên

Tuy nhiên do nhầm lẫn trong khâu soạn thảo văn bản nên tại Điều 2 của Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên có nội dung chưa chính xác, cụ thể:

“Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”

Nay UBND tỉnh đính chính lại như sau:

“Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2018"

Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
-
Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
-
Như trên;
-
Lưu: VT, NC.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quang Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 191/UBND-NC ngày 23/01/2018 về đính chính văn bản 07/2018/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.046

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!