Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1897/BTP-PLQT năm 2013 thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế

Số hiệu: 1897/BTP-PLQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký:
Ngày ban hành: 11/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 1897/BTP-PLQT
V/v thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ

 Trả lời Công văn số 2769/BTC-TCHQ ngày 04/03/2013 của Quý Bộ Tài chính về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo. Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là dự thảo Quyết định), Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết của việc ban hành văn bản

Bộ Tư pháp nhất trí việc trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết với những lý do mà Quý Bộ Tài chính nêu tại Tờ trình số 09/TTr-BTC ngày 24/01/2013.

2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với đường lối, Chính sách của Đảng

Các nội dung dự thảo Quyết định phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng liên quan đến mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

3. Về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật và mức độ tương thích với các điều ước quốc tế

Dự thảo Quyết định không trái Hiến pháp năm 1992, Luật Thương mại năm 2005, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bên cạnh đó, dự thảo Quyết định không trái với các cam kết quốc tế của Việt Nam

4. Về tính khả thi và nội dung dự thảo văn bản

Về tích khả thi của dự thảo Quyết định, Bộ Tư pháp nhận thấy nội dung các sửa đổi trong dự thảo Quyết định phù hợp với yêu cầu thực tế đặt ra trong việc mua bán hàng miễn thuế vì mục đích sửa đổi là xử lý những bất cập tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả thực thi quyết định này sau khi được ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

5. Về quy trình, thủ tục xây dựng văn bản

Việc xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban bành văn bản quy phạm pháp luật

Trên đây là ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg Ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, xin gửi Quý Bộ Tài chính và Quý Văn phòng Chính phủ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

           

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Thành Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1897/BTP-PLQT năm 2013 thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.532
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45