Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 18277/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 18277/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18277/BTC-QLG
V/v công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng Biên tập các cơ quan báo chí.

Bộ Tài chính xin thông tin về định hướng điều hành giá xăng dầu trong nước trong thời điểm hiện nay như sau:

1. Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây (chi tiết như phụ biểu kèm theo); sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 28/11/2012 đến hết ngày 27/12/2012) các mặt hàng xăng, dầu như sau:

Đơn vị: đồng/lít,kg

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở

Mặt hàng

(1)

(2)

(3) =(1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.150

23.111

+39

2. Điêzen 0,05 S

21.850

21.564

+286

3. Dầu hoả

21.900

21.645

+255

4. Madút 3,5S

18.150

17.617

+533

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

2. Căn cứ kết quả tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu nêu trên đồng thời căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; để thống nhất thực hiện nguyên tắc hài hòa các lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

2.1. Thực hiện giảm giá bán các chủng loại dầu trong nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế và ở địa bàn gần cảng nhập khẩu, gần nhà máy sản xuất, chế biến xăng, dầu; cụ thể:

+ Dầu điêzen giảm 300 đồng/lít: Dầu điêzen 0,05S từ 21.850 đồng/lít xuống còn 21.550 đồng/lít;

+ Dầu hỏa giảm 300 đồng/lít từ 21.900 đồng/lít xuống còn 21.600 đồng/lít;

+ Dầu madut giảm 500 đồng/kg từ 18.150 đồng/kg xuống còn 17.650 đồng/kg;

Giá bán các chủng loại dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại dầu trên cùng thị trường.

2.2. Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá với các mặt hàng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế 300 đồng/lít, kg như quy định hiện hành.

2.3. Về thời điểm thực hiện việc điều chỉnh giảm giá bán các loại dầu trong nước: Áp dụng từ 18 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2012.

Riêng mặt hàng xăng: do chênh lệch giá cơ sở và giá bán hiện hành chưa lớn (+39 đồng/lít), Liên Bộ yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng trong nước như hiện hành. Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới và sẽ có biện pháp điều hành kịp thời đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước.

Trên đây là chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu trong thời điểm hiện nay. Bộ Tài chính thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí để biết và chủ động phối hợp tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân và xã hội hiểu, đồng thuận với giải pháp điều hành giá xăng, dầu của Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Bộ Thông tin và truyền thông (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Cổng TT điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18277/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.341

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55