Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 181/QLCL-CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, thịt bò và nội tạng của bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 181/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 12/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/QLCL-CL2
V/v nhập khẩu thịt lợn, thịt bò và nội tạng của bò, lợn từ Nhật Bản

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Vụ Hợp tác Quốc tế

Phúc đáp công văn số 475/BNN-HTQT ngày 7/02/2014 của Vụ Hợp tác Quốc tế về việc trả lời nội dung liên quan đến nhập khẩu trở lại thịt bò, thịt lợn và nội tạng của bò, nội tạng của lợn từ Nhật Bản và Việt Nam, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Để đăng ký xuất khẩu đối với nhóm sản phẩm thịt bò, thịt lợn và nội tạng của bò, nội tạng của lợn, đề nghị Cơ quan thẩm quyền về an toàn thực phẩm Nhật Bản cung cấp bổ sung các Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực của cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu về kiểm soát VSATTP liên quan đến nhóm sản phẩm thịt bò, thịt lợn và nội tạng của bò, nội tạng của lợn theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT. Phụ lục 2 phía Nhật Bản đã cung cấp kèm theo công thư ngày 29.7.2010 mới cung cấp các thông tin liên quan đến thịt gia cầm.

2. Riêng đối với nhóm nội tạng trắng của bò, lợn, đề nghị cung cấp thêm các thông tin, cụ thể như sau:

a. Cơ quan thẩm quyền:

- Cung cấp văn bản quy định hoặc tiêu chuẩn về chỉ tiêu, mức giới hạn về ATTP đối với nhóm sản phẩm này.

- Cung cấp thông tin về chương trình/ kế hoạch giám sát đối với nhóm sản phẩm này và kết quả giám sát đối với nhóm sản phẩm này trong thời gian gần đây (năm 2012 và năm 2013);

b. Cơ sở đăng ký xuất khẩu: Cung cấp quy trình sản xuất (xử lý, chế biến, đóng gói) và những hoạt động tự giám sát ATTP đối với nhóm sản phẩm này.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế tổng hợp và thông báo cho phía Nhật Bản.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- ĐSQ Nhật Bản tại VN;
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 181/QLCL-CL2 năm 2014 nhập khẩu thịt lợn, thịt bò và nội tạng của bò, lợn từ Nhật Bản do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179