Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1786/QLCL-CL1 năm 2013 Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga đình chỉ xuất khẩu thủy sản vào Nga do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1786/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 03/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/QLCL-CL1
V/v VPSS đình chỉ XK thủy sản vào LB Nga

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH nông hải sản thương mại dịch vụ Thiên Tuế (DL 279);
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được văn bản số FC-HB-7/13061 ngày 27/9/2013 của Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) cảnh báo lô hàng bạch tuộc đông lạnh xuất khẩu vào LB Nga của Công ty TNHH nông hải sản thương mại dịch vụ Thiên Tuế (DL 279) nhiễm vi sinh vật hiếu khí ưa ẩm và kỵ khí tùy nghi vượt quá giới hạn cho phép; đồng thời VPSS thông báo áp dụng biện pháp tạm thời đình chỉ nhập khẩu đối với các lô hàng thủy sản sản xuất tại cơ sở nêu trên từ ngày 11/10/2013. VPSS sẽ lấy mẫu, kiểm tra chỉ tiêu bị cảnh báo đối với lô hàng của cơ sở được sản xuất, xuất khẩu vào LB Nga trước ngày 11/10/2013 tính theo ngày tàu chạy (chi tiết xin xem văn bản của VPSS gửi kèm). Thực hiện yêu cầu của VPSS, Cục yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Công ty TNHH nông hải sản thương mại dịch vụ Thiên Tuế (DL 279):

- Tạm ngừng xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường Liên bang Nga kể từ ngày 11/10/2013 tính theo ngày tàu chạy.

- Truy xuất nguồn gốc để xác định nguyên nhân dẫn đến việc lô hàng bạch tuộc đông lạnh bị VPSS cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm; thiết lập, thực hiện các hành động khắc phục phù hợp và gửi báo cáo kết quả về Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 trước ngày 10/11/2013.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

2.1. Thực hiện chế độ kiểm tra chặt theo quy định điểm b khoản 4 Điều 25 tại Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 đối với sản phẩm bạch tuộc đông lạnh xuất khẩu của Công ty TNHH nông hải sản thương mại dịch vụ Thiên Tuế (DL 279) đăng ký kiểm tra, chứng nhận để xuất khẩu vào Liên bang Nga kể từ ngày phát hành văn bản này đến ngày 10/10/2013 tính theo ngày tàu chạy.

2.2. Tạm ngừng cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản được sản xuất tại Công ty TNHH nông hải sản thương mại dịch vụ Thiên Tuế (DL 279) đăng ký kiểm tra, chứng nhận để xuất khẩu vào Liên bang Nga kể từ ngày 11/10/2013.

2.3. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4;

- Đôn đốc cơ sở thực hiện đúng yêu cầu nêu tại Mục 1 công văn này.

- Sau khi nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp, tổ chức thẩm tra hoạt động điều tra nguyên nhân và hiệu quả thực hiện các biện pháp khắc phục của cơ sở, lập báo cáo gửi về Cục ngay sau khi hoàn thành.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
-PCT Trần Bích Nga (để biết);
- Cơ quan QLCL NLS&TS Nam bộ;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1786/QLCL-CL1 năm 2013 Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga đình chỉ xuất khẩu thủy sản vào Nga do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.57