Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1759/BVTV-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Bùi Sỹ Doanh
Ngày ban hành: 17/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1759/BVTV-TTr
V/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 06/10/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) thay thế Quyết định số 91/2002/QĐ-BNN ngày 11/10/2002. Quyết định này được đăng Công báo số 579+580 ngày 21/10/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 06/11/2008.

Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau:

1. Về đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề chỉ cấp cho cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài, có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN.

2. Về thời hạn và mẫu giấy chứng chỉ hành nghề

Thời hạn của chứng chỉ hành nghề là 03 năm, kể từ ngày cấp. Khi hết thời hạn người được cấp chứng chỉ hành nghề phải làm thủ tục để được gia hạn chứng chỉ hành nghề. Thời hạn gia hạn chứng chỉ hành nghề mỗi lần là 03 năm, kể từ ngày gia hạn. Không quy định cụ thể số lần gia hạn, tùy theo từng trường hợp (có thể do chứng chỉ hành nghề đã hết chỗ gia hạn hoặc quá cũ, rách nát, mờ, …) thì Chi cục có thể cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề khác theo thủ tục và hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề.

3. Về phí, lệ phí cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề

Phí, lệ phí cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề thực hiện theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV. Với mức thu cụ thể như sau:

- Phí, lệ phí cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV là 1.000.000 đồng (trong đó 800.000 đồng phí thẩm định phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề và 200.000 đồng lệ phí cấp).

- Lệ phí cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV là 200.000 đồng.

4. Về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên theo quy định tại các Điều 8, Điều 10 của Quyết định là bản có chứng nhận sao y bản chính của Ủy ban nhân dân các cấp.

Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc BVTV do Chi cục BVTV địa phương cấp có thể là bản sao do Chi cục BVTV đóng dấu sao y bản chính.

5. Về lớp học chuyên môn về thuốc BVTV, lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới

a) Nội dung học chuyên môn về thuốc BVTV:

Căn cứ theo nội dung quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 11 của Quyết định, Chi cục xây dựng từng học phần, tiết học cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chi cục có thể tổ chức làm bài kiểm tra khi kết thúc từng học phần hoặc tổ chức kiểm tra sau khi kết thúc lớp học.

b) Thời gian học chuyên môn về thuốc BVTV: là 03 tháng tương đương với 12 tuần. Chi cục có thể bố trí học không liên tục nhưng không được kéo dài quá 01 năm kể từ khi khai giảng lớp học.

Thời gian lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới khoảng từ 01 đến 03 ngày.

c) Về kinh phí tổ chức lớp học: Đây là một loại phí đào tạo mà theo quy định của nhà nước thì tất cả những người tham gia học đều phải đóng tiền.

Chi cục dự trù mức phí đóng góp trên cơ sở tính đúng, tính đủ mức chi phí theo quy định của pháp luật như: tiền thuê hội trường, tiền thuê giảng viên, tiền cho cán bộ phụ trách lớp, tiền tài liệu, văn phòng phẩm, tiền nước uống, …

6. Trách nhiệm thi hành

Chi cục BVTV có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai điều kiện, mẫu hồ sơ, mức phí và lệ phí cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề tại Chi cục. Có công văn thông báo các quy định có liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề và điều kiện kinh doanh thuốc BVTV cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định này đến các doanh nghiệp, Chi nhánh doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, các đại lý, cửa hàng buôn bán thuốc tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Cục BVTV để trình Bộ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ phận thường trực tại TPHCM;
- Lưu: VT, TTra

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Sĩ Doanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 hướng dẫn Quyết định 97/2008/QĐ-BNN quy định về cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.762

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74