Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1751/VPCP-V.III năm 2015 giải quyết kiến nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về sơ kết, đánh giá kết quả tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1751/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 13/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1751/VPCP-V.III
V/v giải quyết một số kiến nghị của Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại văn bản số 109-BC/MEC ngày 06 tháng 01 năm 2015 về sơ kết, đánh giá kết quả tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long; ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 943/BKHĐT-KTĐPLT ngày 13 tháng 02 năm 2015), Tài chính (văn bản số 1205/BTC-NSNN ngày 26 tháng 01 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 1256/BNN-KH ngày 02 tháng 02 năm 2015), Công Thương (văn bản số 846/BCT-XTTM ngày 26 tháng 01 năm 2015), Khoa học và Công nghệ (văn bản số 197/BKHCN-ĐP ngày 23 tháng 01 năm 2015) về một số kiến nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Tuyên bố chung Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2007 đến nay; đồng thời nghiên cứu ý kiến các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ về giãn thời gian tổ chức 2 năm một lần và luân phiên giữa các tỉnh trong Vùng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về Đề án liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực là lúa gạo, thủy sản, cây ăn trái và đào tạo nghề cho nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ khẩn trương hoàn thiện Đề án gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 400/TB-VPCP ngày 12 tháng 12 năm 2012.

Về Quy chế điều phối sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về Quy chế thí điểm liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và các Nhà tài trợ khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Quy chế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông và các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình khoa học công nghệ Tây Nam Bộ, trước hết là ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy hải sản; trên cơ sở đó đề xuất các đề tài khoa học, công nghệ mới nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế các mặt hàng nông lâm, thủy hải sản có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao, tạo tiền đề cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh, bền vững.

5. Ban Chỉ đạo Diễn đàn MDEC xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung làm việc cụ thể; thường xuyên thông báo các hoạt động của Ban Chỉ đạo MDEC cho các thành viên để nắm thông tin, tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đưa nội dung của các Diễn đàn vào kế hoạch hàng năm của mình để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Công Thương, NN&PTNT, Khoa học và Công nghệ;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, TP vùng ĐBSCL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, NC, HC;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1751/VPCP-V.III năm 2015 giải quyết kiến nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về sơ kết, đánh giá kết quả tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53