Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 174/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được áp dụng thuế nhập khẩu theo CEPT năm 2006 đối với mặt hàng thức ăn cho chó, mèo nhãn hiệu Pedigree và Whiskas nhập khẩu

Số hiệu: 174/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu theo CEPT đối với thức ăn cho chó, mèo

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH TM Hương Thủy
Số 12, Đường Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 04/CV-2006 ngày 10/01/2006 của Công ty TNHH TM Hương Thủy về việc đề nghị được áp dụng thuế nhập khẩu theo CEPT năm 2006 đối với mặt hàng thức ăn cho chó, mèo nhãn hiệu Pedigree và Whiskas nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Biểu thuế ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CEPT/AFTA ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 thì mặt hàng thức ăn cho chó hoặc mèo thuộc Nhóm 23.09, Phân nhóm 2309.10. Loại có chứa thịt thuộc mã số 230910.10, có thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng cho các lô hàng nhập khẩu từ ngày 01/01/2006 là 0% (không phần trăm). Loại không chứa thịt thuộc mã số 230910.90, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng cho các lô hàng nhập khẩu từ ngày 01/01/2006 là 0% (không phần trăm).

Để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo CEPT/AFTA nói trên, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đủ 4 điều kiện quy định tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 45/2005/TT-BTC ngày 06/6/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Hương Thủy biết liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (Bộ TC);
- Lưu: VT, KTTT (5 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 174/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được áp dụng thuế nhập khẩu theo CEPT năm 2006 đối với mặt hàng thức ăn cho chó, mèo nhãn hiệu Pedigree và Whiskas nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.378
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78