Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1738/BTNMT-TCMT vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1738/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 10/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/BTNMT-TCMT
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 4469/BTC-TCHQ ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT , Bộ Tài nguyên và Môi trường có một số ý kiến như sau:

1. Đối với những thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục được nhập khẩu phế liệu đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận. Hồ sơ hải quan tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT .

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất về biện pháp xử lý đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu nằm ngoài Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu của Quý Bộ. Các trường hợp này sẽ bị xử phạt theo hành vi vi phạm điều kiện nhập khẩu được quy định tại Điều 16 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Quý Bộ xem xét, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCMT, Hha (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1738/BTNMT-TCMT vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.951
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78