Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1735TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1735 TCT/DNNN
V/v thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bán dịch vụ đúng giá, hưởng hoa hồng

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 949/CT-THDT ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc thuế GTGT đối với các đại lý bưu điện cung cấp dịch vụ điện thoại công cộng, dịch vụ internet... theo đúng giá của bưu điện hưởng hoa hồng và hiệu lực thi hành công văn số 4575 TC/TCT ngày 29 tháng 4 năm 2004. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 4575 TC/TCT ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế GTGT, thì: các cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, như: dịch vụ điện thoại công cộng, dịch vụ internet và các dịch vụ khác thuộc hoạt động bưu chính viễn thông theo đúng giá do bưu điện quy định hưởng hoa hồng không phải tính và nộp thuế GTGT đối với đầu tư nước ngoài bán dịch vụ theo giá do bưu điện quy định và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng. Thuế GTGT đối với doanh thu bán dịch vụ điện thoại công cộng, dịch vụ internet và các dịch vụ khác thuộc hoạt động bưu chính viễn thông của cơ sở đại lý sẽ do Bưu điện kê khai, nộp thuế tập trung tại Bưu điện. Cơ sở đại lý phải kê khai nộp thuế TNDN đối với hoa hồng đại lý theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 4575 TC/TCT nêu trên.

Công văn số 4575 TC/TCT ngày 29 tháng 4 năm 2004 nêu trên hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, do đó có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 120/2003/TT-BTC có hiệu lực thi hành - ngày 1 tháng 1 năm 2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1735 TCT/DNNN ngày 09/06/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bán dịch vụ đúng giá, hưởng hoa hồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!