Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1733/TCHQ-GSQL năm 2015 về cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp chế xuất trong Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III Trảng Bàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1733/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1733/TCHQ-GSQL
V/v cung ứng xăng dầu cho các DNCX trong KCX và công nghiệp Linh Trung III Trảng Bàng

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Hải quan địa phương về việc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) thực hiện chức năng cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp chế xuất trong Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III Trảng Bàng; Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ nội dung sau:

Tại các công văn số 4541/TM-ĐT ngày 07/10/1999, số 1382/TM-ĐT ngày 29/3/2000 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và công văn số 2215/BCT-XNK ngày 21/3/2014 của Bộ Công Thương; các công văn số 7030/BKH-KCN ngày 27/10/1999, số 7699/BKH-KCN ngày 25/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đồng ý để Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) làm đầu mối cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất Sài Gòn Linh Trung thông qua Công ty xăng dầu Khu vực II. Do vậy, để có cơ sở hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ có ý kiến về việc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp chế xuất trong Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III Trảng Bàng, Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ tham gia ý kiến về nội dung nêu trên để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện thống nhất.

Trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (để theo dõi);
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1733/TCHQ-GSQL năm 2015 về cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp chế xuất trong Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III Trảng Bàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


919
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234