Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 172/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 14/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 172/TCHQ-GSQL
V/v: ủy quyền khai hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT.
(Địa chỉ: Số 89 – Láng Hạ - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 3819/BC-HQTP ngày 30/11/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, công văn số 3383/FPT-XNK ngày 15/12/2007 của Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT về việc các Công ty thành viên của Công ty ủy quyền cho Công ty khai báo, làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định “Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân”, mà không có quy định đối với trường hợp ngược lại. Do vậy, Chi nhánh (hay Công ty thành viên) của Công ty (hay tập đoàn) không thể ủy quyền cho Công ty (hay tập đoàn) khai báo, làm thủ tục hải quan được.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định và giải thích cho doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC); Để phối hợp;
- Website Hải quan
- Lưu: VT; GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 172/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2008 về việc các Công ty thành viên của Công ty ủy quyền cho Công ty khai báo, làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!