Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1716/QLCL-CL2 năm 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1716/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 10/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1716/QLCL-CL2
V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối

Phúc đáp Công văn số 1426/CB-TM ngày 08/9/2014 của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau :

Theo phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật được giao chịu trách nhiệm chính về công tác kiểm dịch hàng hóa nông lâm thủy sản. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chỉ được giao tổ chức kiểm tra chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với thủy sản dùng làm thực phẩm xuất khẩu theo quy định của các tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu (không có hoạt động kiểm dịch tại cửa khẩu biên giới). Trong 8 tháng đầu năm 2014, Cục cũng không nhận được phản ánh về khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm dịch nêu trên.

Với các lý do nêu trên, đề nghị Quý cơ quan liên hệ với Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực vật để có thông tin tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Trần Bích Nga (để biết);
- Lưu: VT, CL1, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1716/QLCL-CL2 năm 2014 tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161