Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 164/VPCP-KTTH rà soát, hoàn thiện quy định về Thương mại điện tử tại dự thảo Nghị định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 164/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 07/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 164/VPCP-KTTH
V/v rà soát, hoàn thiện quy định về Thương mại điện tử tại dự thảo Nghị định

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Xét Tờ trình số 12180/TTr-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với quy định của dự thảo Nghị định về các vấn đề: cách tiếp cận của các quy định tại Nghị định; đối tượng được mở website thương mại điện tử; biện pháp quản lý đối với dịch vụ thương mại điện tử.

2. Quy định rõ đối tượng áp dụng của Nghị định gồm các thương nhân, tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thông qua phương tiện điện tử để tiến hành hoạt động thương mại với chủ thể Việt Nam. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý của từng thời kỳ để hướng dẫn các biện pháp quản lý cho phù hợp.

3. Nội dung của dự thảo Nghị định cần thể hiện:

- Thanh toán điện tử.

- Trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ: Công Thương, Công an, Thông tin và Truyền thông về an toàn, an ninh trong giao dịch thương mại điện tử.

- Quy định điều kiện thiết lập website tại Nghị định này đúng với thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

4. Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2013.

Văn phòng Trung ương xin thông báo để Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 164/VPCP-KTTH rà soát, hoàn thiện quy định về Thương mại điện tử tại dự thảo Nghị định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.453

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161