Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1627TCHQ/GSQL về việc phân loại mặt hàng tấm polycarbonate do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1627TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1627TCHQ/GSQL
V/v: phân loại mặt hàng tấm polycarbonate

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5011/HQTP-NV 28/12/2004 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc áp mã mặt hàng tấm Polycarbonate. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về áp mã hàng hóa.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/06/2003 của Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/BTC-TT ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 được ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ Tài chính; chú giải 10 và mục b của chú giải 11 thuộc Chương 39 thì việc phân loại mặt hàng tấm polycarbonate thực hiện như sau:

- Mặt hàng tấm polycarbonate, loại tấm cứng, có các mầu sắc khác nhau (xanh, trắng của đen…), cấu tạo dạng panel, giữa hai bề mặt của tấm có nhiều vách ngăn song song; mặt hàng có thể được đưa vào sử dụng ngay không cần phải gia công hoặc gia cố thêm trên bề mặt thuộc nhóm 3925, mã số 39259000.

- Mặt hàng tấp polycarbonate khác (không xốp, chưa được gia cố, chưa gắn lớp bề mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với vật liệu khác, chưa cắt hay đã được cắt thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông) thuộc nhóm 3920.

2. Về xử lý truy thu thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh căn cứ Điểm 1.2 Mục II Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính để thực hiện truy thu thuế đối với các tờ khai áp mã hàng hóa không đúng với hướng dẫn tại Điểm 1 trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ.
- Vụ KTTT, XNK,
- Cục KTSTQ,
- Trung tâm PTPLMB, MN, MT
- Lưu VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1627TCHQ/GSQL về việc phân loại mặt hàng tấm polycarbonate do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255