Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1622/TXNK-PL năm 2013 xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1622/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 27/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1622/TXNK-PL
V/v xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SAMSUNG Electronics Việt Nam,
- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
(Đ/c: Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh)

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1009/13/LOG-SAVINA ngày 18/9/2013 của Công ty TNHH SAMSUNG Electronics Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đề nghị xác định mã HS cho mặt hàng dự định nhập khẩu là “Thiết bị Bluetooth kết nối điện thoại thông minh Galaxy Note III hoặc máy tính bảng”. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi;

Trường hợp hàng hóa của Công ty đề nghị xác định mã số trước khi làm thủ tục hải quan (chưa có hàng hóa nhập khẩu), hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của doanh nghiệp do Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp nhận. Tổng cục Hải quan sẽ xem xét giải quyết trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của doanh nghiệp và văn bản đề nghị của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính đã được đăng tải trên website chính thức của ngành hải quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Cục, Chi cục Hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu để thực hiện đúng quy định về thủ tục, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH SAMSUNG Electronics Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1622/TXNK-PL năm 2013 xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60