Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1619/TCDL-LH năm 2018 hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hoạt động thể thao do Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 1619/TCDL-LH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Ngô Hoài Chung
Ngày ban hành: 09/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1619/TCDL-LH
V/v hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hoạt động th thao

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Du lịch THP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 9827/VPCP-ĐMDN ngày 10/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn Công ty TNHH Du lịch THP làm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hoạt động thể thao dù lượn, mô tô nước, lặn biển... và các văn bản Quy phạm Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trả lời đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Du lịch có ý kiến như sau:

1. Những văn bản Quy phạm Pháp luật được áp dụng, gồm:

- Các Luật Đầu tư; Luật Thể dục, Thể thao; Luật Du lịch;

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Ngoài ra, đi với từng môn ththao cụ thể có Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn riêng. Trong trường hợp kinh doanh hoạt động thể thao dù lượn, mô tô nước trên biển, lặn biển cụ thể là:

- Thông tư số 06/2Q18/TT-BVHTTDL ngày 30/1/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn dù lượn và môn diều bay;

- Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2018 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn mô tô nước trên biển;

- Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL ngày 5/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn lặn biển thể thao giải trí;

2. Quy trình, thủ tục và cơ quan cấp giấy phép kinh doanh được quy định tại:

- Mục 1, 2, 3, 4, 5 Điều 55 Luật Thể dục, Thể thao;

- Điều 9, 10, 11 Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

- Điều 4 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổng cục Du lịch đề nghị Công ty TNHH Du lịch THP nghiên cứu kỹ các văn bản trên, chuẩn bị tốt các điều kiện và gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nng xin cấp giấy phép theo thẩm quyền.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Quang Tùng (để báo cáo
);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LH, LTH (10).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Hoài Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1619/TCDL-LH năm 2018 hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hoạt động thể thao do Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224