Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1586/XD ngày 08/10/2003 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam-Bộ Thương mại về việc uỷ quyền tạm nhập tái xuất

Số hiệu: 1586/XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Bùi Ngọc Bảo
Ngày ban hành: 08/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1586/XD
V/v Uỷ quyền tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Các Công ty xăng dầu KV2, KV3, KV5
-Bộ Giao thông Vận tải
-BR-VT, Hậu Giang, Công ty Vận tải XD Đường Thuỷ 1

 

 

 

 

Căn cứ quyết định số 224/TG ngày 17 tháng 04 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam;
Căn cứ tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ quyền hạn của TCTY xăng dầu Việt Nam;
Căn cứ Giấy phép số 0362/TM-XNK ngày 29 tháng 1 năm 2003 Bộ Thương mại đã cấp cho TCTY Xăng dầu Việt Nam tạm nhập tái xuất 30.000 tấn Diesel và Mazut cho tàu biển nước ngoài;
Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đã có văn bản số 0148/XD-XNK ngày 30 tháng 1 năm 2003 phân bổ lượng hàng TNTX để các Công ty có tên trên thực hiện.
Do nhu cầu thực tế, nay Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh lại mức phân bổ lượng hàng tạm nhập tái xuất cho các Công ty theo giấy phép trên như sau:

1. Uỷ quyền để các Công ty có tên sau đây:

Làm thủ tục tạm nhập:

Công ty xăng dầu khu vực 2: 9.500 tấn

Công ty xăng dầu khu vực 5: 2.000 tấn

Công ty xăng dầu B12: 18.000 tấn

Công ty xăng dầu Hậu Giang: 500 tấn

Bán tái xuất:

Công ty xăng dầu khu vực 2: 4.000 tấn

Công ty xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu: 5.500 tấn

Công ty xăng dầu khu vực 5: 2.000 tấn

Công ty xăng dầu B12: 8.000 tấn

Công ty xăng dầu khu vực 3: 1.500 tấn

Công ty vận tải XD đường thuỷ 1: 8.500 tấn

Công ty xăng dầu Hậu Giang: 500 tấn

2. Căn cứ mục 3 của thông tư số 77 TM/TCHQ liên Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan ngày 29 tháng 07 năm 1996 “khi đến làm thủ tục Hải quan để tạm nhập khẩu hoặc tái xuất khẩu các đơn vị chỉ cần xuất trình công văn này và bản photocopy Giấy phép số 0362/TM-XNK”.

3. Việc triển khai thực hiện và tổ chức hạch toán được áp dụng theo Quy định quản lý và hạch toán kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo quyết định số 750/XD-QĐ-TGĐ ngày 26 tháng 12 năm 2001 của TGĐ Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam. Quy trình thanh toán ngoại thương của TCTY Xăng dầu Việt Nam ban hành kèm theo QĐ của Tổng Giám đốc số 532/XD-QĐ-TGĐ ngày 26 tháng 12 năm 2002 và các văn bản quy định hiện hành.

4. Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả bán hàng theo các quy định hiện hành và những vướng mắc nếu có về Tổng Công ty.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày hiệu lực của giấy phép 0362/TM-XNK trên.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1586/XD ngày 08/10/2003 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam-Bộ Thương mại về việc uỷ quyền tạm nhập tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127